10378 Toplam Mesaj Sayısı
1639 Toplam Konu Sayısı
3047 Toplam Üye Sayısı
6,51 Günlük Ortalama Mesaj
1,03 Günlük Ortalama Konu
1,91 Günlük Ortalama Kayıt
3,41 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,54 Üye Başına Ortalama Konu
5,33 Konu Başına Mesaj
50,41% Mesaj Yazanların Ortalama

Sponsor