9493 Toplam Mesaj Sayısı
1559 Toplam Konu Sayısı
2181 Toplam Üye Sayısı
25,13 Günlük Ortalama Mesaj
4,13 Günlük Ortalama Konu
5,77 Günlük Ortalama Kayıt
4,35 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,71 Üye Başına Ortalama Konu
5,09 Konu Başına Mesaj
51,31% Mesaj Yazanların Ortalama