7169 Toplam Mesaj Sayısı
1382 Toplam Konu Sayısı
1878 Toplam Üye Sayısı
24,78 Günlük Ortalama Mesaj
4,78 Günlük Ortalama Konu
6,49 Günlük Ortalama Kayıt
3,82 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,74 Üye Başına Ortalama Konu
4,19 Konu Başına Mesaj
46,81% Mesaj Yazanların Ortalama