10249 Toplam Mesaj Sayısı
1600 Toplam Konu Sayısı
2642 Toplam Üye Sayısı
19,58 Günlük Ortalama Mesaj
3,06 Günlük Ortalama Konu
5,05 Günlük Ortalama Kayıt
3,88 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,61 Üye Başına Ortalama Konu
5,41 Konu Başına Mesaj
56,13% Mesaj Yazanların Ortalama