6100 Toplam Mesaj Sayısı
1334 Toplam Konu Sayısı
1681 Toplam Üye Sayısı
27,98 Günlük Ortalama Mesaj
6,12 Günlük Ortalama Konu
7,71 Günlük Ortalama Kayıt
3,63 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,79 Üye Başına Ortalama Konu
3,57 Konu Başına Mesaj
42,71% Mesaj Yazanların Ortalama