10348 Toplam Mesaj Sayısı
1620 Toplam Konu Sayısı
2951 Toplam Üye Sayısı
9,72 Günlük Ortalama Mesaj
1,52 Günlük Ortalama Konu
2,77 Günlük Ortalama Kayıt
3,51 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,55 Üye Başına Ortalama Konu
5,39 Konu Başına Mesaj
51,78% Mesaj Yazanların Ortalama

Sponsor