4586 Toplam Mesaj Sayısı
1203 Toplam Konu Sayısı
1444 Toplam Üye Sayısı
31,15 Günlük Ortalama Mesaj
8,17 Günlük Ortalama Konu
9,81 Günlük Ortalama Kayıt
3,18 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,83 Üye Başına Ortalama Konu
2,81 Konu Başına Mesaj
37,95% Mesaj Yazanların Ortalama