1,935 Toplam Mesaj Sayısı
700 Toplam Konu Sayısı
817 Toplam Üye Sayısı
23.55 Günlük Ortalama Mesaj
8.52 Günlük Ortalama Konu
9.94 Günlük Ortalama Kayıt
2.37 Üye Başına Ortalama Mesaj
0.86 Üye Başına Ortalama Konu
1.76 Konu Başına Mesaj
26.44% Mesaj Yazanların Ortalama