10355 Toplam Mesaj Sayısı
1626 Toplam Konu Sayısı
2946 Toplam Üye Sayısı
10,88 Günlük Ortalama Mesaj
1,71 Günlük Ortalama Konu
3,09 Günlük Ortalama Kayıt
3,51 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,55 Üye Başına Ortalama Konu
5,37 Konu Başına Mesaj
51,83% Mesaj Yazanların Ortalama

Sponsor