10031 Toplam Mesaj Sayısı
1592 Toplam Konu Sayısı
2440 Toplam Üye Sayısı
21,97 Günlük Ortalama Mesaj
3,49 Günlük Ortalama Konu
5,34 Günlük Ortalama Kayıt
4,11 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,65 Üye Başına Ortalama Konu
5,3 Konu Başına Mesaj
53,57% Mesaj Yazanların Ortalama