10354 Toplam Mesaj Sayısı
1622 Toplam Konu Sayısı
2979 Toplam Üye Sayısı
8,82 Günlük Ortalama Mesaj
1,38 Günlük Ortalama Konu
2,54 Günlük Ortalama Kayıt
3,48 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,54 Üye Başına Ortalama Konu
5,38 Konu Başına Mesaj
51,36% Mesaj Yazanların Ortalama

Sponsor