10356 Toplam Mesaj Sayısı
1612 Toplam Konu Sayısı
2784 Toplam Üye Sayısı
13,86 Günlük Ortalama Mesaj
2,16 Günlük Ortalama Konu
3,73 Günlük Ortalama Kayıt
3,72 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,58 Üye Başına Ortalama Konu
5,42 Konu Başına Mesaj
54,81% Mesaj Yazanların Ortalama