10344 Toplam Mesaj Sayısı
1608 Toplam Konu Sayısı
2693 Toplam Üye Sayısı
16,76 Günlük Ortalama Mesaj
2,61 Günlük Ortalama Konu
4,36 Günlük Ortalama Kayıt
3,84 Üye Başına Ortalama Mesaj
0,6 Üye Başına Ortalama Konu
5,43 Konu Başına Mesaj
56,44% Mesaj Yazanların Ortalama